ÎNGRĂȘĂMINTE ORGANICE

Produsele BIO MART 07 OOD sunt îngrășăminte organice, echilibrate, pe o bază în întregime naturală. Principala materie primă este biohumus obținut din viermele roșu californian prin vermicompostare. Vermitehnologia este o tehnologie pentru tratare biologică (decontaminare) a gunoiului de grajd prin intermediul viermilor de cultură și bacteriile asociate cu aceștia. Cel mai răspândit, selectat și folosit este viermele roșu californian. Îngrășământul organic derivat din gunoi de bovine facilitează mărunțirea și descompunerea resturilor vegetale în sol, îmbunătățirea aerului și a regimului termic și sporește acțiunea anti-eroziune a solului. Activitatea vitală a viermelui roșu californian permite, cu grija corespunzătoare și condiții optime, producerea de îngrășăminte de calitate înaltă, un produs de piață de înaltă calitate, apreciat în horticultură, floricultură, silvicultură și recultivarea de suprafețe.

Îngrășămintele organice au o importanță deosebită pentru îmbunătățirea fertilității solului și creșterea randamentelor.

Ele sunt sursă de nutrienți pentru plante, lasă în sol, pe lângă azot, fosfor, potasiu, calciu, magneziu și sulf și un număr de oligoelemente, motiv pentru care sunt numite „îngrășăminte complete“. Valoros în îngrășămintele organice este faptul că nutrienții pe care acestea îi conțin sunt absorbiți de plante treptat, datorită mineralizării lente a substanțelor organice, cu care sunt legate elementele nutritive, și astfel, plantele primesc, prin vegetația lor un flux continuu de nutrienți.

Îngrășămintele organice mențin echilibrul humusului în sol.

Microorganismele din sol mineralizează anual aproximativ 1,5% din cantitatea de humus disponibilă. O parte din această cantitate este recuperată din resturile vegetale, iar restul prin introducerea de îngrășăminte organice.

Îngrășămintele organice îmbunătățesc și capacitatea de absorbție și de tampon a solului.

Îngrășămintele organice afectează în mod pozitiv proprietățile mecanice și fizice ale solului.

Prin descompunere, ele creează condiții pentru sinteza biologică a substanțelor specifice humusului, care formează, cu mineralele argiloase, compuși organominerali complecși. Acești compuși leagă particulele din sol în agregate mai durabile, care creează o bună structură a solului, îmbunătățesc aerisirea și regimul apei.

În procesul lor de mineralizare îngrășămintele organice îmbogățesc solul cu dioxid de carbon (CO2)

O parte din acesta este transformat, cu apa disponibilă, în acid carbonic, ceea ce crește solubilitatea unui număr de nutrienți, eliberând cantități semnificative de energie pe care microorganismele le folosesc pentru înmulțire.

Îngrășămintele organice conțin unele substanțe care stimulează creșterea plantelor

Aceste substanțe sunt: auxine, enzime, hormoni, antibiotice și altele.